Дума Описание
лента мн. ленти, ж. 1. Тясна дълга ивица от плат за декоративни цели. Лента за глава. Бяла лента, вързана на панделка. 2. Тясна дълга ивица, използвана за технически цели. Лента за пишеща машина. Филмова лента. 3. Всяко нещо, което има такава форма. За дръжка на чантата служи кожена лента. // прил. лентовиден, лентовидна, лентовидно, мн. лентовидни. // същ. умал. лентичка, мн. лентички, ж.