Дума Описание
ленинизъм само ед. Учение на Владимир Илич Ленин, което доразвива марксизма.