Дума Описание
ленивка мн. ленивки, ж. Жена ленивец.