Дума Описание
леля мн. лели, ж. 1. Сестра на майка или на баща. Имам две лели. 2. Възрастна жена, но не баба. 3. Дрен. Разг. Пренсбр. Обикн. мн. За категория жени без образование, без духовни интереси. Питайте лелите, които чистят този етаж. // прил. лелин, лелина, лелино, мн. лелини. • Лелиното/лелината, Гальовно обръщение на леля към някого. Ела, лелиното, да те целуна! • Лельо! Обръщение към леля. Лельо, хайде да тръгваме.