Дума Описание
леле междум. Разг. 1. Изразява учудване. Леле колко е хубаво тук! 2. Изразява съжаление, съчувствие. Леле варе. Леле боже. Леле мале, колко ли пари трябва да дадем. 3. Като част. в народните песни. Леле Ивано, Иванке! Леле разболяла се Марийка.