Дума Описание
лекция мн. лекции, ж. 1. Устно изложение по въпроси от научна дисциплина, изнесено от преподавател във висше учебно заведение пред студенти. Чета лекция. Водя лекции. Посещавам лекция. Не бях на лекцията по история на България. 2. Публична беседа по тема от политически, научнопопулярен или научен характер. 3. Издание с курс от изложения по научна дисциплина. Курс лекции по лексикология. 4. Прен. Поучения, наставления. Стига си ми чела лекции. // прил. лекционен, лекционна, лекционно, мн. лекционни. Лекционно обучение. Лекционен курс.