Дума Описание
лекторски лекторска, лекторско, мн. лекторски, прил. 1. Който е свързан с лектор. Лекторска заплата. 2. Разг. Като същ. Часове, които един преподавател или учител взема извън норматива си и за които му се заплаща хонорар. Имам два часа седмично лекторски. Нямам лекторски този семестър.