Дума Описание
лектор мн. лектори, м. 1. Лице, което чете лекция. Лекторът застана пред аудиторията. 2. Преподавател във висше учебно заведение (обикн. по чужд език), който е чужденец, изпратен за няколко години в съответната страна. 3. Нещатен специалист, който взема часове в училище или във висше учебно заведение и получава пари на час.