Дума Описание
лексика само ед. Спец. 1. В езикознанието — речниковият състав на езика. 2. В езикознанието — съвкупност от думи, групирани според употребата си в някаква област на живота, в някакъв период от развитието на езика или според стилистичните и експресивните си особености.