Дума Описание
лекота само ед. 1. Сръчност, ловкост, леснина. С лекота върши всичко. Решавам задачи с лекота. 2. Чувство на душевно спокойствие. Лекота на душата. 3. Лекомисленост. Приемам всичко с лекота. Гледам на проблемите с лекота.