Дума Описание
лековит лековита, лековито, мн. лековити, прил. Който има лечебни свойства. Лековити треви. Лековита вода. Лековито място.