Дума Описание
леке мн. лекета, ср. 1. Петно върху дреха или предмет, което не се изпира или премахва лесно. Покривката е цялата в лекета. По пода има мазни лекета. 2. Прен. Разг. Срам, позор. Залепям леке на името му. 3. Прен. Разг. Долен човек, подлец. Голямо леке с, всичко може да се очаква от него.