Дума Описание
лекар лекарят, лекаря, мн. лекари, м. 1. Специалист с висше образование по медицина, който лекува болни. Отивам на лекар. Лекарят ми каза да спазвам диета. 2. Прен. Разг. Човек, който лекува. Аз сама съм си лекар. Сега аз ще ти стана лекар. // прил. лекарски, лекарска, лекарско, мн. лекарски. Лекарска практика. • Ветеринарен лекар. Специалист с висше образование по медицина, който лекува животни.