Дума Описание
лек лекът, лека, мн. лекове, (два) лека, м. Разг. 1. Лечение; средство за избавяне от нещо. Лекът на тази болест е почивката. Може би в тази болница ще има лек за болестта му. Намирам лек. Виждам лек. Търся лек. 2. Лечебно средство, лекарство. Аспиринът е лек за много болки.
лек лека, леко, мн. леки, прил. 1. Който тежи малко. Лека чанта. Лек багаж. 2. Който е тънък, ефирен. Леки дрехи. Леки облачета. Лек вятър. Лека руменина. 3. Който се извършва без големи усилия, лесен. Лека работа. Лека задача. Леко забогатяване. 4. Прен. Който е малък, незначителен, който лесно минава. Лека рана. Лека повреда. Лека пукнатина. Лека болест. 5. Прен. Който е пъргав, бърз. Лек човек. Лека походка. 6. Прен. Който не отговаря на изискванията на морала. Леки нрави. Лека жена. 7. Който няма тежко въоръжение. Лека артилерия. • Имам лека ръка. 1. Работя сръчно, бързо, резултатно. 2. Мога да поставя добро начало на някаква работа. Дайте аз да пипна, имам лека ръка. • Лека кола. Автомобил за няколко пътници. • Лека нощ. Пожелание за спокойна нощ.