Дума Описание
лейтенант мн. лейтенанти, м. Вторият отдолу нагоре чин от офицерския състав на войската, както и лице с такъв чин. • Младши лейтенант. Първият чин от офицерския състав на войската. • Старши лейтенант. Третият чин от офицерския състав на войската.