Дума Описание
лейди само ед. 1. В Англия — жена на лорд. 2. В Англия — омъжена жена от висшето общество. 3. В обръщение към такава жена — госпожа. Заповядайте, лейди Браун!