Дума Описание
ледоразбивач мн. ледоразбивачи, (два) ледоразбивача, м. Мощен морски съд, приспособен за плаване през ледовете и за разбиването им, за да се поддържа движението на други съдове.