Дума Описание
ледовит ледовита, ледовито, мн. ледовити, прил. 1. Който е покрит с лед (обикн. в названията на полярните морета). Ледовито море. Северният ледовит океан. 2. Който е много студен. Ледовито утро. Ледовита зима.