Дума Описание
леденина само ед. 1. Студ, излъчван или разнасян от нещо, от някъде. Леденина лъхва от камерата на хладилника. Леденина повяваше в студената сутрин. 2. Прен. Душевен студ, безучастие, равнодушие. Леденина в погледа. Леденина между тях.