Дума Описание
лед ледът, леда, мн. ледове, (два) леда. м. 1. Замръзнала втвърдена вода. Ставам на лед. Ледът се топи. 2. Прен. Студенина, безчувственост, равнодушие в някакви отношения. В гласа му има лед. Сърцето му е късче лед. Ледът в душата и се топи. 3. Като прил. Само ед. Много студен. Ръцете му са лед. Носът му е лед. // прил. леден, ледена, ледено, мн. ледени. Ледена кора. Ледени отношения. • Като лед. Много студен. • Разбивам ледове. Слагам началото на прекъснато общуване. • Ледена планина. Голям леден блок в океана, образуван при откъсване на части от ледник; айсберг.