Дума Описание
леговище мн. леговища, ср. 1. Дупка, място, където спи и живее животно. Откривам леговището на лисицата. 2. Прен. Примитивно направено място за спане. Правя си леговище в гората. Имам тайно леговище на тавана. 3. Прен. Ирон. Жилище. Елате да пийнем нещо в моето леговище.