Дума Описание
легло мн. легла, ср. 1. Мебел за спане — правоъгълна рамка с четири крака, приспособена за поставяне на матрак, пружина и др. 2. Прен. Място за спане. Правя си легло от шума. 3. Прен. Стая с такава мебел, обикн. в хотел. За тази вечер в хотела няма свободни легла. 4. Прен- Корито на река. 5. Всяко място, машинна част, която е предназначена за полагане на друга част в нея. • На легло съм. Лежа болен. • На смъртно легло съм. Скоро ще умра.