Дума Описание
легитимирам легитимираш, несв. и св. 1. Какво. Правя законно нещо новосъздадено. Легитимирам нови учебни заведения. 2. Спец. В правото — признавам извънбрачно дете за законно. 3. Спец. В правото — установявам самоличност чрез представяне на доказателства. 4. Прен. Кого. За произведение, постижение, постъпка — представям, утвърждавам в дадена област. Тази книга го легитимира като сериозен изследван на литературата. — легитимирам се. 1. Установявам самоличността си чрез личен документ. На входа на министерството се легитимирах. 2. Прен. Представям се, ставам известен, утвърждавам се в някаква област. Легитимирам се в науката. Легитимирах се в изкуството с картините си.