Дума Описание
легитимация мн. легитимации, ж. 1. Остар. Документ за самоличност; лична карта. 2. В правото — признаване на някакво право над нещо или над някого.