Дума Описание
легендарен легендарна, легендарно, мн. легендарни, прил. 1. Който е свързан с легенда (в 1 и 2 знач.). Легендарен сюжет. Легендарен тон. 2. Прен. Който е необикновен, невероятен, като от легенда. Легендарна смелост. // същ. легендарност, легендарността, ж.