Дума Описание
легенда мн. легенди, ж. 1. Поетичен разказ за историческо събитие, което е идеализирано и включва фантастични моменти. 2. Животоопи-сание на светец или църковен деец с поучителен характер. 3. В картографията — съвкупност от условни знаци и пояснения, разкриващи съдържанието на карта или план. 4. Прен. Разказ за невероятна случка, измислица. Разказваш ми легенди за тази твоя съседка.