Дума Описание
легация мн. легации, ж. 1. Дипломатическо представителство в чужда страна; посолство. 2. Прен. Служителите в това представителство, както и сградата, в която то се помещава. Събирам легацията. Влизам в легацията.