Дума Описание
легален легална, легално, мн. легални, прил. 1. Който е законен, открит. Легална партия. Легални средства. 2. Който е открит, явен. Действам по легален начин. // същ. легалност, ле-галността, ж.