Дума Описание
левоцентризъм само ед. В политиката — убеждения на партии с лява ориентация, но третирани като балансиращ момент — с едновременна близост както до левицата, така и до центъра.