Дума Описание
левкемия само ед. Спец. В медицината — болестно разрастване на тъканите, произвеждащи бели кръвни клетки, и увеличаване на тези клетки в кръвта. Болен от левкемия.