Дума Описание
левица мн. левици, ж. 1. Диал. Лява ръка. На левицата има белег. 2. Лявата част на парламент с идеи, насочени към голямата част от населението. Левицата не гласува за този закон.