Дума Описание
лев левът, лева, мн. левове, (два) лева, м. 1. Основна единица в българската парична система. 2. Паричен знак и монета с тази стойност. 3. Остар. Лъв. // прил. левов, левова, левово, мн. левови. Левова стойност. • Не струва пукнат лев. Нищо не струва. • Нямам пукнат лев. Нямам изобщо пари.