Дума Описание
лебед мн. лебеди, (два) лебеда, м. Голяма бяла водна птица с дълга и изящно извита шия. Лебедът се плъзга по водната повърхност. // прил. лебедов, лебедова, лебедово, мн. лебедови. • Лебедова шия. Грациозна шия. • Лебедова песен. Последно творение с много висока стойност.