Дума Описание
лашкам лашкаш, несв. 1. За влак, превозно средство — клатя грубо, тласкам насам-натам. Влакът през балкана лашка много. 2. Разг. Кого. Препращам от инстанция в инстанция, от едно място на друго, често безполезно. Цял ден го лашкат по кабинетите и пак не свърши всичко. — лашкам се. Разг. 1. Клатя се, изтощавам се физически в превозно средство. Шест часа се лашках във влака. 2. Ходя изтощително, често безполезно, от едно място на друго. Два дни се лашках из града да търся блажна боя. // същ. лашкане, ср.