Дума Описание
лачен лачена, лачено, мн. лачени, прил. Който е от лакирана кожа. Лачени обувки. Лачен колан.