Дума Описание
лауреат мн, лауреати, м. 1. Истор. В древността — победител в състезание, увенчан с лавров венец. 2. Лице, удостоено с висока награда за изключителни заслуги в областта на науката, изкуството или обществения живот. Той е лауреат на Голямата награда на конкурса. Лауреат на няколко награди. 3. Лице, печелило голяма награда на конкурс, обикн. за изкуство или литература. Ставам лауреат на фестивала за млади оперни певци. Той е лауреат на първия конкурс, проведен преди десет години.