Дума Описание
латински латинска, латинско, мн. латински, прил. 1. Който е свързан с историята и културата на Древния Рим. Латински надпис,Латински език. 2. Който е свързан с романските нации и романската култура. Латински държави. 3. Остар. Който е свързан с католическата църква. • Латинска Америка. Страните от Централна и Южна Америка, в които се говорят романски езици. • Латински език. Език от италийската група езици, който е бил само езикът на латините в областта Лациум с център град Рим. • Латинска империя. Феодална държава, създадена през 1204 г. от участниците в IV кръстоносен поход на завладяната от тях територия на Византия със столица Цариград.