Дума Описание
латерна мн. латерни, ж. Портативен музикален инструмент, който чрез въртене на ръчка възпроизвежда механично една и съща мелодия. • Като латерна. Който повтаря едно и също нещо. Повтаря като латерна.