Дума Описание
латентен латентна, латентно, мн. латентни, прил. Който не се наблюдава; скрит. В латентно състояние. Латентен период. // същ. латентност, латентността, ж.