Дума Описание
латекс само ед. 1. Сок от каучуково дърво, от който се получава каучук; каучуково мляко. 2. Емулсия, обикн. от изкуствен каучук, за импрегниране на тъкани и хартия или за боядисване на стени.