Дума Описание
ластовица мн. ластовици, ж. Малка черна прелетна птичка с раздвоена опашка и бяла гушка, която гнезди по стрехите на сгради. Ластовиците пристигаха и намираха старите си гнезда или правеха нови. // прил. ластовичи, ластовича, ластовичо, мн. ластовичи. Ластовичи гнезда. // прил. ластовичен, ластовична, ластовично, мн. ластовични.// същ. умал. ластовичка, мн. ластовички, ж. • Една ластовица пролет не прави. Сам човек не може да промени нещо изцяло, да направи нещо ново. • Първи ластовици. Първи прояви на нещо ново.