Дума Описание
ласкател ласкателят, ласкателя, мн. ласкатели, м. Човек, който ласкае, угодничи.