Дума Описание
ларж прил., неизм. Разг. Който е с широк характер, щедър. Той е много ларж. Ларж човек.