Дума Описание
ларго само ед. I. Разг. Широка, обикн. главна улица в град. Разхождам се по ларгото. 2. Като нареч. Спец. В музиката — бавно, широко темпо. 3. Спец. В музиката — произведение с такъв темп без специално наименование.