Дума Описание
ларва мн. ларви, ж. Начален стадий в развитието на почти всички безгръбначни и на някои гръбначни животни; зародиш със самостоятелен начин на живот; какавида, личинка.