Дума Описание
лапнимуха мн. лапнимухи, м. и ж. Разг. Пренебр. Глупав, наивен човек, който вярва на всичко.