Дума Описание
лапидарен лапидарна, лапидарно, мн. лапидарни, прил. В литературата — за стил, който е стегнат, но изразителен.