Дума Описание
лапвам лапваш, несв. и лапна, св. 1. Какво. Лапам един път или от време на време. Говорят и лапват от време на време по нещо от масата. 2. Прен. Разг. Пренебр. По каквото кого. Увличам се безразсъдно, забравям се, занасям се. Лапнала по него, не можеш да я вразумиш. Лапнал по тия мотори, за нищо друго не помисля.