Дума Описание
лапад само ед. Градинско растение с големи заострени листа, които в ранна пролет се употребяват за ядене. Чорба от лапад. Агнешко с лапад. // прил. лападов, лападова, лападово, мн. лападови. Лападови листа.