Дума Описание
лапа мн. лапи, ж. 1. Стъпало на некопитно животно. Лъвска лапа. Мечешка лапа. Удрям с лапа. Тежка лапа. 2. Прен. Разг. Груба човешка ръка. Измий си лапите. Махни си лапите оттук. Дай да стисна една лапа. Ц същ. умал. лапичка, мн. лапички, ж. Котешка ла-пичка. • Попадам/попадна в лапите (на някого). Разг. Изпадам в зависимост, под влияние.
лапа мн. лапи, ж. Каша от нещо стрито, смляно за налагане на болно място. Слагам лапа.